© 2011 រក្សា​សិទ្ធិ​គ្រប់​យ៉ាង​ដោយ ដំណឹង!!! // ទូរស័ព្ទលេខ៖ 023 4 7777 07 / 098 390 893 ឬ អ៊ីមេល៖domneng@gmail.com
Nokor Thom Bookshop

ស្តាប់បទថ្មី ឌីជេក្តិប និង សួន ពិសិដ្ឋ​ If You Are My Girlfriend តិចមើល !

2013-09-05 15:28:35 - ដោយៈ បុរសដំណឹង


បទ If You Are My Girlfriend តាម​ដឹងមកគឺជាបទដែល បង្កើតដោយខ្មែរ សុទ្ធសាធ ​តែ មិនទាន់មានព័ត៌មាន​ណាមួយបញ្ជាក់ថា ​ជាបទ​ចម្រៀង ដែលចម្លង​គេនៅឡើយនោះទេ​ ៕
ចុះប្រិមិត្តវិញ គិតយ៉ាងណាដែរ ?​

This Post Has Been Viewed 0 Times

ព័ត៌មាន​ប្រហាក់ប្រហែល​ផ្សេង​ទៀត